Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Boros Ildikó

Szokatlan számomra ez a forma a bemutatkozásra. Én is a személyes találkozásnak örültem volna, ugyanúgy, mint Önök. Ennek ellenére igyekszem magamról pár mondatos képet adni.
1996-ban végeztem a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola tanító szakán. A főiskola befejezése után kezdtem dolgozni a Neumannban. E hivatás szépségét először napközis nevelőként, majd osztálytanítóként tapasztalhattam meg. Később elvégeztem a művelődésszervező, majd az ELTE Bárczi Gyógypedagógiai karán a nyelv- és beszédfejlesztő szakot.
Az iskolába lépés várva-várt, de nem könnyű feladat. Ezeknél az első lépéseknél nagyon fontosnak tartom, hogy az iskolába lépő kisgyermekek szeretetteljes, nyugodt, barátságos légkörben töltsék mindennapjaikat. Úgy gondolom, gyakran többet ér a szónál egy pillantás, egy mosoly, egy kacsintás, egy érintés. Vagyis lesz itt mese, játék, móka, kacagás és persze tanulás. 
Célom az iskola és a tanulás megszerettetése, a helyes tanulási szokások, nyugodt tanulási légkör kialakítása, egymás kölcsönös tisztelete, megbecsülése. Hiszem, hogy minden gyermek jó valamiben: van, aki ügyes, gyors, de lesz, aki rajz órán, lesz, aki matek órán emelkedik ki a társai közül, és lesz olyan, aki a legszorgalmasabb, a legmegbízhatóbb, a legsegítőkészebb… Ezt kell megtalálnunk, erősítenünk. Ezt tartom szem előtt, mert a dicséret a legnagyobb motiváló erő.
Arra törekszem, hogy tempójukban, egyéni képességeiknek megfelelően fejlődhessenek. Tanóráimat igyekszem minél változatosabbá tenni, amihez rendszeresen alkalmazom a digitális világ adta lehetőségeket.
Bízom benne, hogy a szülőkkel is sikerül együttműködő kapcsolatot kiépítenünk, ami az őszinteségen, bizalmon, következetességen alapszik. Ennek érdekében a hivatalos találkozókon túl évszakonként szervezek közös, családi programokat.
Minden tudásommal azon leszek, hogy sikerüljön egy tanulni és iskolába járni szerető kis közösséget kialakítani.
Szeretettel várlak benneteket leendő elsősök, hogy megmutathassam nektek a számok és a betűk varázslatos világát!