Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Tevékenység színterei

A tevékenységek színterei letölthető pdf-ben sok-sok képpel

A Neumannos Tanulókért Alapítvány működésének forrásai

 • Az alapítvány céljaival, munkájával szimpatizáló aktív keresők adó 1%-a
 • Az alapítványok, civil szervezetek működésére, programjaira kiírt pályázatok
 • Szponzorok felajánlásai
 • Természetbeni és élőmunka felajánlások

A Neumannos Tanulókért Alapítvány rövid története, ismertetői

 

 

Az alapítványt 1995. nyarán hívta életre az iskola vezetésével egyetértésben a HIBSZER Hibaelhárítási, Üzemeltetési és Szerelési Kft.
Az alapítvány típusa: magánalapítvány
Akkori neve: Szombathelyi Neumann János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány

2008. májusától az alapítvány neve: Neumannos Tanulókért Alapítvány

A céljai ekkor kiegészültek az egészségnevelés és a környezetvédelem, környezeti nevelés területével.
Székhelye: Neumann János Általános Iskola
9700. Szombathely, Losonc u. 1.
Adószáma: 18884227-1-18
Számlaszáma: 10200641-47013870-00000000
Elérhetősége: 94/313-399

Az alapítvány 4 tagú kuratóriumának összetétele:

 • mindenkori iskolavezető
 • mindenkori SZM elnök
 • egy pedagógus
 • egy szülő

 

A Neumannos Tanulókért Alapítvány célja

 • Az iskolában tanuló gyermekek színvonalas oktatását és nevelését szolgáló feltételek folyamatos jobbítása és gyarapítása
 • A tanulók sporttevékenységéhez kapcsolódó feltételrendszer minőségjavítása
 • Egészségnevelési feladatok támogatása
 • Környezetvédelmi, környezeti nevelési feladatellátás színvonalának emelése
 • Sokoldalú szociális ellátás biztosítása
 • Tehetséggondozás támogatása
 • Gyermekvédelmi munka hatékonyságának emelése