Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

A Neumannos Tanulókért Alapítvány célja

  • Az iskolában tanuló gyermekek színvonalas oktatását és nevelését szolgáló feltételek folyamatos jobbítása és gyarapítása
  • A tanulók sporttevékenységéhez kapcsolódó feltételrendszer minőségjavítása
  • Egészségnevelési feladatok támogatása
  • Környezetvédelmi, környezeti nevelési feladatellátás színvonalának emelése
  • Sokoldalú szociális ellátás biztosítása
  • Tehetséggondozás támogatása
  • Gyermekvédelmi munka hatékonyságának emelése