Dolgozóink 2020/2021

Dolgozó neve tanított tantárgy, munkakör
Andrásiné Vági Erzsébet Etika/hit- és erkölcstan
Irodalom
Magyar nyelv
Napközi 6. cs.
Bálint Anikó Intézméynvezető - helyettes
Matematika
Bálint Éva Angol nyelv
Etika/hit- és erkölcstan
Osztályfőnök 6.a
Bán Gabriella Német nyelv
SNI
Testnevelés és sport
Tömegsport 3-4. évf.
Bertók Katalin Etika/hit- és erkölcstan
Osztályfőnök 5.c
Természetismeret
Testnevelés és sport
Tömegsport
Biczó Beatrix olasz nyelv
olasz szakkör
Bogdán Csilla Angol nyelv
Angol szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Napközi 1. cs.
Osztályfőnök 1.a
Boros Ildikó Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Fejlesztés BTMN
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Osztályfőnök 2.a
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Tömegsport
Csárdiné Potyi Barbara hivatalsegéd
Doma Gáborné Ének-zene
Fejlesztés BTMN
Irodalom
Magyar nyelv
Napközi 7.cs.
Dr. Kiss-Geosits Beatrix Intézméynvezető
Természetismeret
Tömegsport - túra
Dr Szendéné Czömpöly Dóra Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Napközi 3. cs
Osztályfőnök 1.c
Vizuális kultúra
Farkas Zsolt (óraadó) Informatika
Informatika+
Matematika
Matematika+
Rendszergazda
Farkasné Horváth Zsanett hivatalsegéd
Fehérné Molnár Beáta  Irodalom
Magyar nyelv
Osztályfőnök 3.a
Rajz szakkör
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Vizuális kultúra
Gadóczy Marietta Ének-zene
Informatika szakkör
Napközi 9.cs.
Technika, életvitel és gyakorlat
Gréger Katalin Angol nyelv
Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató 3. évf.
Matematika
Osztályfőnök 3.b
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Gulyásné Németh Eszter  Énekkar
Ének-zene
Osztályfőnök 8.b
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Györkös-Hamp Zsanett Napközi 8.cs.
SNI
Technika, életvitel és gyakorlat
Vizuális kultúra
Havasiné Kiss Krisztina  Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Irodalom
Magyar nyelv
Osztályfőnök 4.a
Tánc szakkör
Testnevelés és sport
 Hernáth Andrea  Matematika
Matematika előkészítő
Matematika fejlesztés
Matematika szakkör
Matematika+
Osztályfőnök 6.b
Hetyei Krisztina iskolatitkár
Horváthné Tóth Tímea 3-4. évf. munkaközösségvezető
Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Környezetismeret
Matematika
Osztályfőnök 4.b
ÖKO - kör vezető
Természettudományos szakkör
Iszak Martin Digitális kultúra
Informatika
Informatika szakkör
Technika, életvitel és gyakorlat
Tömegsport
Jobban Margit Etika/hit- és erkölcstan
Földrajz
Osztályfőnök 7.a
Osztályfőnöki - innovációs munkaközösségvezető
Természetismeret
Természettudomyányi gyakorlatok
Kajtárné Tancsics Hajnalka Etika/hit- és erkölcstan
Könyvtáros tanár
Kereszturi Márta Angol nyelv
Angol szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Napközi 2. cs.
Osztályfőnök 1.b
Technika, életvitel és gyakorlat
Kiss Szilárd DÖK segítő pedagógus
Testnevelés és sport
Tömegsport
Osztályfőnök 8.c
Kovács Gergely Műszaki feladatokért felelős iskolatitkár
Kovács Gergő Ének-zene
Napközi 2.cs.
Testnevelés és sport
Vizuális kultúra
Lappints Regős (óraadó) Testnevelés és sport
Tömegsport
Lohonyai Lászlóné (óraadó) Napközi 10.cs.
Lőrincz Csilla Györgyi Napközi 11.cs.
Vizuális kultúra
Márk Angelika Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Napközi 1.cs.
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Vizuális kultúra
Mihajliv Renáta  Ének-zene
Fejlesztés BTMN
Irodalom
Magyar nyelv
Napközi 11.cs. És 12 cs.
Miltényi Eszter Etika/hit- és erkölcstan
Irodalom
Magyar előkészítő
Magyar nyelv
Osztályfőnök 6.c
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Mónosné Döbör Cecília 1-2. évf. munkaközösségvezető
Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Irodalom
Magyar nyelv
Matematika
Osztályfőnök 2.b
Testnevelés és sport
Nagy Attiláné Digitális kultúra
Etika/hit- és erkölcstan
Hon- és népismeret
Napközi 12.cs
Osztályfőnök 8.d
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Németh Balázs Zoltán karbantartó
Németh Ferenc karbantartó
Németh Zoltánné hivatalsegéd
Ostorics Ildikó Angol nyelv
Pernyészné Róka Zsuzsanna  Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Irodalom
Környezetismeret
Magyar nyelv
Matematika
Osztályfőnök 3.c
Testnevelés és sport
Polcsik Bernadett  Biológia-egészségtan
Etika/hit- és erkölcstan
Osztályfőnök 7.c
Pályaválasztási felelős
Reál munkaközösségvezető
Technika, életvitel és gyakorlat
Természetismeret
Természettudományi gyakorlat
Prácserné Nagy Éva Környezetismeret
Napközi 4.cs.
SNI
Vizuális kultúra
Pusztai Tamás Gyógytestnevelés
Testnevelés és sport
Tömegsport
Rábai Rita Pedagógiai asszisztens
Reményi Rózsa Fejlesztés 5-6 o. mat.
Matematika
Napközi 12. cs.
Német nyelv
Schmidt Hajnalka Angol nyelv
Intézméynvezető - helyettes
Sipőczné Lőrincz Aletta Angol nyelv
Digitális kultúra
Etika/hit- és erkölcstan
Humán munkaközösségvezető
Informatika
Informatika+
Osztályfőnök 5.a
Szibler Krisztiánné Ének-zene
Napközi 10.cs.
Napközis munkaközösségvezető
Technika, életvitel és gyakorlat
Szigligeti Ottó karbantartó
Szijj Krisztina Etika/hit- és erkölcstan
Német nyelv
Német szakkör
Osztályfőnök 6.b
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Szita Szilvia Etika/hit- és erkölcstan
Irodalom
Magyar előkészítő
Magyar nyelv
Osztályfőnök 5.b
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Taba Ramona iskolatitkár
Varga Zsuzsanna Fizika
Kémia
Osztályfőnök 8.a
Természettudományi gyakorlat
Vörös Krisztina hivatalsegéd

Nyomtatás