Dolgozóink

Találatok: 468
Dolgozó neve tanított tantárgy, munkakör
Andrásiné Vági Erzsébet Magyar nyelv és irodalom
Napközi 9. cs.
Bálint Éva Osztályfőnök 7.a
Etika/hit- és erkölcstan
Angol nyelv
Bán Gabriella Német nyelv
SNI
Testnevelés
Napközi 8.csoport
Ének-zene
Bardócz Andrásné Pedagógiai asszisztens
Bertók Katalin Osztályfőnök 6.c
Etika/hit- és erkölcstan
Természettudomány-és gyakorlat
Testnevelés és sport
Tömegsport
Biczó Tünde ( óraadó ) Matematika
Bikali Boglárka Ének-zene
Technika és tervezés
Napközi 3. csoport
Bogdán Csilla Osztályfőnök 1.b
Angol nyelv
Angol szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Napközi 1. cs.
Boros Ildikó Osztályfőnök 2.a
Ének-zene
Fejlesztés BTMN
Felzárkóztató
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Csárdiné Potyi Barbara Hivatalsegéd
Doma Gáborné Ének-zene
Fejlesztés BTMN
Magyar nyelv és irodalom
Napközi 10. cs.
Dr. Kiss-Geosits Beatrix INTÉZMÉNYVEZETŐ
Tömegsport
Dr Szendéné Czömpöly Dóra Osztályfőnök 2.c
Etika/hit- és erkölcstan
Felzárkóztató
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Testnevelés
Német szakkör
Vizuális kultúra
Farkasné Horváth Zsanett Hivatalsegéd
Fehérné Molnár Beáta Osztályfőnök 4.a
Magyar nyelv és irodalom
Magyar szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés és sport
Vizuális kultúra
Gadóczy Marietta Testnevelés
Napközi 2.cs.
Gasztonyiné Pál Éva ( óraadó ) Matematika
Gulyásné Németh Eszter Intézményvezető-helyettes
Ének-zene
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Györkös-Hamp Zsanett Ének-zene
SNI
Technika, életvitel és gyakorlat
Etika/hit- és erkölcstan
Vizuális kultúra
Napközi 11. cs.
Havasiné Kiss Krisztina Havasiné Kiss Krisztina
Alsós munkaközösség vezető
Etika/hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
Vizuális kultúra
Felzárkóztató
Hernáth Andrea Erzsébet Osztályfőnök 7.b
Matematika
Matematika felvételi előkészítő
Matematika szakkör
Matematika+
Hertelendyné Varró Ágnes ( óraadó ) Napközi 9. cs.
Hetyei Krisztina Iskolatitkár
Hoffmann Éva Ének-zene
Testnevelés
Napközi 5. cs.
Iszak Martin Digitális kultúra
Informatika
Informatika +
Informatika szakkör
Technika és tervezés
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Jobban Margit Osztályfőnök 8.a
Osztályfőnöki - innovációs munkaközösségvezető
Földrajz
Etika/hit- és erkölcstan
Természettudomány
Természettudomyányi gyakorlatok
Napközi 13. cs.
Kajtárné Tancsics Hajnalka Könyvtáros
Napközi 13. cs.
Katavics Enikő ( óraadó ) Napközi 4. cs.
Kereszturi Márta Osztályfőnök 2.b
Angol
Angol szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Vizuális kultúra
Felzárkóztató
Kiss Szilárd Osztályfőnök 5.b
Testnevelés és sport
Tömegsport
DÖK segítő pedagógus
Rovarász szakkör
Kovács Gergő Osztályfőnök 1.b
Magyar nyelv és irodalom
Matematika
Etika/hit- és erkölcstan
Vizuális kultúra
Ének-zene
Technika és tervezés
Felzárkóztató
Napközi 2.cs.
Lohonyai Lászlóné ( óraadó ) Napközi 8. cs.
Mihajliv Renáta Osztályfőnök 6.b
Énekkar
Ének-zene
Etika/hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
Fejlesztés BTMN
Miltényi Eszter Osztályfőnök 7.c
Etika/hit- és erkölcstan
Magyar nyelv és irodalom
Magyar felvételi előkészítő
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Napközi 13. cs.
Mónosné Döbör Cecília Osztályfőnök 1.c
Matematika
Etika/hit- és erkölcstan
Vizuális kultúra
Magyar nyelv és irodalom
Testnevelés és sport
Felzárkóztató
Nagy Attiláné Osztályfőnök 5.a
Etika/hit- és erkölcstan
Hon- és népismeret
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Digitális kultúra
Informatika szakkör
Történelem szakkör
Napközi 12.cs
Németh Balázs Zoltán Karbantartó
Németh Ferenc Karbantartó
Németh Zoltánné Hivatalsegéd
Ostorics Ildikó Angol nyelv
Napközi 12. cs.
Pernyészné Róka Zsuzsanna Osztályfőnök 4.c
Napközi 11. cs.
Matematika
Magyar nyelv és irodalom
Környezetismeret
Testnevelés és sport
Felzárkóztató
Polcsik Bernadett Osztályfőnök 8.c
Reál munkaközösségvezető
Pályaválasztási felelős
Biológia-egészségtan
Etika/hit- és erkölcstan
Technika, életvitel és gyakorlat
Természettudomány
Prácserné Nagy Éva Vizuális kultúra
Etika/hit- és erkölcstan
SNI
Napközi 1. cs.
Pusztai Tamás Testnevelés és sport
Tömegsport
Rábai Rita Pedagógiai asszisztens
Reményi Rózsa Matematika
Német nyelv
BTMN fejlesztés
Schmidt Hajnalka Intézményvezető - helyettes
Angol nyelv
Sipőczné Lőrincz Aletta Osztályfőnök 6.a
Humán munkaközösségvezet
Digitális kultúra
Etika/hit- és erkölcstan
Angol nyelv
Informatika
Informatika+
Sümeg Andrea Testnevelés
Ének-zene
Napközi 7.cs.
Szibler Krisztiánné Napközis munkaközösségvezető
Technika és tervezés
Ének-zene
Napközi 6. cs.
Szigligeti Ottó Karbantartó
Szijj Krisztina Osztályfőnök 8.b
Német nyelv
Német szakkör
Etika/hit- és erkölcstan
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Sztastyik Éva ( óraadó ) Olasz nyelv
Olasz szakkör
Taba Ramóna Iskolatitkár
Tóth Milán Rendszergazda
Varga Józsefné (óraadó) Napközi 4. cs.
Varga Zsuzsanna Fizika
Kémia
Természettudományi gyakorlat
Etika/hit- és erkölcstan
Napközi 13. cs.
Vida Anikó Osztályfőnök 5.c
Vizuális kultúra
Természettudomány
Etika/hit- és erkölcstan
Napközi 13. cs.
Vighné Kereszturi Nikolett ( óraadó ) Iskolatitkár
Napközi 12.cs.
Vörös Krisztina Hivatalsegéd
Nyomtatás