Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Dolgozóink

Dolgozó neve

 

Tanított tantárgy, munkakör

 

Andrásiné Vági Erzsébete

Magyar nyelv és irodalom
Antalovics Éva
 (óraadó)
olasz nyelv
olasz szakkör
Bálint Éva Osztályfőnök 8.a
Etika
Angol nyelv
Bán Gabriella Osztályfőnök 1.a
Testnevelés
Ének-zene
Vizuális kultúra
Magyar nyelv
Irodalom
Etika
Napközi 1.csoport
Felzárkóztatás
Német szakkör 1. évf.
SNI
Bardócz Andrásné Pedagógiai asszisztens
Bertók Katalin Osztályfőnök 7.c
Biológia
Testnevelés és sport
Testnevelés
Tömegsport
Bogdán Csilla Osztályfőnök 3.a
Angol nyelv
Matematika
Etika
Magyar nyelv
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Környezetismeret
 Irodalom
Angol szakkör
Boros Ildikó Osztályfőnök 2.a
Matematika
Testnevelés
Magyar nyelv
Irodalom
Ének-zene
Technika és tervezés
Felzárkóztatás
Fejlesztés BTMN 2.évf.
Csárdiné Potyi Barbara Hivatalsegéd
Dr. Kiss-Geosits Beatrix INTÉZMÉNYVEZETŐ
Tömegsport
dr. Szendéné Czömpöly Dóra Osztályfőnök 3.c
Matematika
Környezetismeret
Testnevelés
Magyar nyelv
Irodalom
Technika és tervezés
Vizuális kultúra
Etika
Német nyelv 
Fejlesztés BTMN  3.évf.
Német szakkör
Gasztonyiné Pál Éva (részmunkaidős) Matematika 
Gréger Katalin Napközi 10. cs.
Vizuális kultúra
Testnevelés és sport
Gulyásné Németh Eszter  INTÉZMÉNYVEZETŐ - HELYETTES 5-8.ÉVF.
Ének-zene
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Györkös-Hamp Zsanett Napközi 3.cs.
Matematika
SNI 3-4. évf.
Harkai - Schmidt Hajnalk INTÉZMÉYNVEZETŐ - HELYETTES 1-4.ÉVF.
Angol nyelv
Havasiné Kiss Krisztina  Osztályfőnök 4.a
Magyar nyelv
Irodalom
Technika, életvitel és gyakorlat
Etika
3.-4. évf. munkaközösség - vezető
Fejl. magy. 4. évf.
 Hernáth Andrea Erzsébet Osztályfőnök 8.b
Matematika 
Matematika előkészítő
Matematika szakkör
Matematika+
Hertelendyné Varró Ágnes ( óraadó ) Napközi  9. cs.
Hetyei Krisztina Tanügyigazgatási iskolatitkár
Hoffmann Éva Napközi 1. cs.
Matematika
Technika és tervezés
Angol szakkör 1.évf.
Angol nyelv 
Horváth Istvánné Hivatalsegéd
Iszak Martin Osztályfőnök 5.b
Etika
Digitális kultúra
Informatika
Informatika +
Informatika szakkör
Technika és tervezés
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Jobban Margit Osztályfőnök 5.c
Osztályfőnöki és hátrányt kezelő munkaközösség - vezető
Földrajz
Etika
Természettudomány
Természettudomyányi gyakorlatok
Kajtárné Tancsics Hajnalka Könyvtáros
Katavics Enikő  Napközi 7. cs.
Ének - zene
Kereszturi Márta Osztályfőnök 3.b
Angol nyelv
Angol nyelv szakkör
Etika
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Környezetismeret
Technika és tervezés
Vizuális kultúra
Ének - zene
Kiss Szabolcs Testnevelés és sport
Testnevelés
Tömegsport
Kiss Szilárd Osztályfőnök 6.b
Testnevelés és sport
Tömegsport
DÖK segítő pedagógus
Kovács Gergő Osztályfőnök 2.b
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Technika és tervezés
Testnevelés
Ének - zene
Etika
Felzárkóztatás
  1-2.évf. munkaközösség - vezető
Kuti Alexandra (óraadó) Napközi 6. csop.
Lohonyai Lászlóné ( részmunkaidős) Napközi 11. cs. 
Mihajliv Renáta  Osztályfőnök 7.b
Ének-zene
Énekkar
Etika
Magyar nyelv 
Irodalom
Fejlesztés magar nyelv 5-8.évf.
Miltényi Eszter Osztályfőnök 8.c
Magyar nyelv
Irodalom
Magyar előkészítő
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Mónosné Döbör Cecília Osztályfőnök 2.c
Magyar nyelv
Irodalom
Matematika
Technika és tervezés
Testnevelés
Vizuális kultúra
Etika
Felzárkóztatás
Nagy Attiláné Osztályfőnök 6.a
Etika
Hon- és népismeret
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Digitális kultúra
Informatika szakkör
Történelem szakkör
Németh Balázs Zoltán Karbantartó
Németh Ferenc Karbantartó
Németh Zoltánné Hivatalsegéd
Némethné Rosta Judit Hivatalsegéd
Oláh Vivien Napközi 8. csop.
Testnevelés
Ostorics Ildikó Angol nyelv
Napközi 13. cs.
Pernyészné Róka Zsuzsanna  Osztályfőnök 1.c
Magyar nyelv
Irodalom
Vizuális kultúra
Testnevelés
Technika és tervezés
Ének - zene
Etika
Napközi 3.csop.
Felzárkóztatás
Polcsik Bernadett Reál munkaközösség - vezető
Pályaválasztási felelős
Biológia-egészségtan
Biológia
Etika
Technika és tervezés
Technika, életvitel és gyakorlat
Természettudomány
Pozmics Luca Napközi 5. csop.
Vizuális kultúra
Prácserné Nagy Éva Napközi 4. cs.
Vizuális kultúra
Etika
SNI 1-2.évf.
Rábai Rita Pedagógiai asszisztens
Reményi Rózsa Matematika
Digitális kultúra
Német nyelv
Fejlesztés matematika 5-8.évf.
Sándor - Gyimesi Márta (óraadó) Napközi 13. csop.
Sipőczné Lőrincz Aletta Osztályfőnök 7.a
Humán munkaközösség - vezető
Angol nyelv
Digitális kultúra
Sugárné Varga Ildikó Műszaki ügyekért felelős iskolatitkár
Szibler Krisztiánné Osztályfőnök 4.b
Matematika
Környezetismeret
Vizuális kultúra
Testnevelés
Technika, életvitel és gyakorlat
Etika
Fejesztés matematika 4.évf.
Napközi 9.csop.
Szigligeti Ottó Karbantartó
Szijj Krisztina Osztályfőnök 5.a
Német nyelv
Német szakkör
Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek
Takács Dávid Rendszergazda
Tamási Boglárka Osztályfőnök 1.b
Magyar nyelv
Irodalom
Testnevelés
Vizuális kultúra
Technika és tervezés
Ének-zene
Etika
Napköis csoport 2.csop.
Felzárkóztatás
Varga Józsefné (részmunkaidős) Napközi 6. cs.
Varga Zsuzsanna Fizika
Kémia
Természettudományi gyakorlat
Etika
Napközi 12. cs.
Veres Judit Napközi 2.csop.
Matematika
Ének - zene
  Fejlesztés BTMN 1-2.évf.
Vida Anikó Osztályfőnök 6.c
Innovációs munkaközösség - vezető
Vizuális kultúra
Természettudomány
Természettudományi gyakorlat
Etika
Rajz szakkör
Vighné Kereszturi Nikolett ( óraadó ) Napközi 12.cs. 
Vörös Krisztina Hivatalsegéd