Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Iskolatörténet

A Neumann János Általános Iskola 1962-től, alapítása évétől 1993-ig Fürst Sándor nevét viselte. A főépület 1962-ben 12 tantermes iskolaként, 9x18 méteres tornateremmel létesült. 1972-ben 8 tanteremmel és könyvtárral bővítették a gyorsan emelkedő tanulólétszám miatt. 

1974-ben a városban elsőként, tanuszodával gyarapodott iskolánk.

1981-ben Vas megyében elsőként kezdtük meg az angol nyelv oktatását, korszerű hanganyaggal.

1989-től az oktatásunkat segítő TOAM rendszer működése 14 éve alatt elavult, így felváltotta a BEST oktató program a matematika és az angol nyelv oktatásában. 

A folyamatosan emelkedő gyereklétszám miatt kinőttük az iskolát. Így 1989-ben a Losonc utcai főépülettől északi irányban kb.1 km-re, a volt szovjet laktanya területén lévő egyemeletes orosz iskola épületébe, a „Kisiskolába” költözött be 5 osztályunk.

1992-ig üzemelő tanuszodánk műszaki állapota miatt életveszélyessé vált, majd bezárása után, 2002-ben lebontották.

1993-ban képzési specialitásainknak megfelelően a számítástechnika, az angol nyelv, valamint a matematikában elért kimagasló eredményeink alapján, Neumann János tudományos munkásságának tisztelegve, iskolánk névadójának választottuk a neves tudóst.

1997-től tanítványaink alsó és felső tagozaton egyaránt erdei iskolai programokon bővíthetik tudásukat.

Létszámunk közben folyamatosan nőtt, ezért néhány évig diákjaink nemcsak két épületünkben tanulhattak. Utazó osztályainkat a város különböző oktatási intézményeiben helyezték el.

1998-ban, az épület régi és új szárnyán az addig lapos tetőszerkezetet, mely gyakori beázásokat eredményezett, nyeregtetőssé alakították át. 

2002-ben sor került a tetőtér beépítésére, ahol 6 tantermet, 2 foglalkoztató szobát és iskolai könyvtárt alakítottak ki tanulóink számára. 

A 2003/2004-es tanévet kisdiákjaink már a tetőtérben a XXI. század követelményeinek megfelelő tantermekben kezdhették. Így megszűnt az iskola fizikai megosztottsága.

2002-ben kezdődött a környezeti nevelési oktató és pihenő parkunk kiépítése az iskolához csatolt mintegy 4000 négyzetméteren. Fejlesztése folyamatos, ma már a város más oktatási intézményei számára is kínál programokat.

2004-től Szombathelyen akkor elsőként, informatika oktatásunk többlet óraszámmal lehetőséget adott tanulóink számára ECDL Start vizsga megszerzésére.

A 2005-ös tanévtől angol nyelvből igény szerint alapfokú nyelvvizsgára készítjük tanulóinkat. A sikeres nyelvvizsgázók száma évről-évre növekszik.

A 2005-ös tanévtől elnyertük a „Vöröskereszt bázisiskolája” címet egészségnevelő munkánk és a város vöröskeresztes munkájában történő aktív részvételünk elismeréséül.

2006-ban iskolánkban kiépült egy multimédiás nyelvi laboratórium, mely további előre lépést jelentett a nyelvoktatás terén. 2009-ben egy újabb nyelvi laboratóriummal gazdagodott iskolánk.

2008-ban környezetvédelmi és egészségnevelő munkánk eredményeként ÖKOISKOLA lettünk. Ugyanakkor elnyertük a KOKOSZ tagságot is.

Iskolánk az elmúlt évtizedek alatt a város alapfokú oktatásának élvonalába tartozott és bízunk abban, hogy a jövőben is rászolgál az iskolahasználók elismerésére.

Ismét van úszásoktatás a diákjainknak. Az első két évfolyamon szülői igény alapján heti 2 alkalommal mennek úszni tanítványaink a városi uszodába. A szakedzők az egészséges életmód, az erős fizikum érdekében dolgoznak. Sok gyermek tehetségét felfedezve, lehetőségük nyílik versenyeken felkészültségük, elszántságuk bizonyítására.  

Környezeti nevelő munkánk terén 2012-ben egy TÁMOP pályázat segítségével felkészültünk a Referencia intézményi feladatok ellátására.