Könyvtárhasználati szabályzat

A Neumann János Általános Iskola Könyvtára nem nyilvános könyvtár. Gyűjteményével, szolgáltatásaival, telematikai eszközeivel az iskola igényeit szolgálja.

Gyűjteményét és szolgáltatásait az iskola tanulói, tanárai, adminisztratív és technikai dolgozói vehetik igénybe, amennyiben a könyvtárhasználati szabályokat elfogadják és betartják.

Az iskolai könyvtárba a beiratkozás ingyenes, a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.

1. A könyvtár szolgáltatásai és azok igénybevételének szabályai

Helybenhasználat

A könyvtár dokumentumai közül csak helyben használhatók:

-          kézikönyvtári könyvek

-          folyóiratok

-          angol nyelvű gyűjtemény

-          audiovizuális és elektronikus dokumentumok

A csak helyben használható dokumentumokat a szaktanárok egy-egy tanítási órára kikölcsönözhetik.

A könyvtári dokumentumok helyben használatát beiratkozás nélkül is igénybe lehet venni.

Kölcsönzés

A kölcsönzés és az olvasók adatainak nyilvántartása a Szikla integrált könyvtári rendszerrel történik. A kölcsönzés szabályai:

-          a könyvtár állományából csak beiratkozott olvasó kölcsönözhet

-          a könyvtárból bármely dokumentumot csak a könyvtáros tudtával és engedélyével lehet kivinni

-          dokumentumokat kikölcsönözni csak a kölcsönzési nyilvántartásban való rögzítéssel lehet

-          a kölcsönzési idő 3 hét és még 1 hét hosszabbítási idő kérhető

-          a kölcsönözhető dokumentumok száma:

alsó tagozaton : max. 2 db

felső tagozaton: max. 3 db

            Az iskola pedagógusai és dolgozói korlátlan számba kölcsönözhetnek.

-          a tanítási év végén, illetve az iskolából történő végleges távozás előtt a könyvtári tartozásokat rendezni kell

-          az elveszett vagy erősen megrongált dokumentumot az olvasó köteles egy kifogástalan példánnyal pótolni, vagy az értékét megfizetni

A könyvtári raktári rend megőrzése érdekében a polcról leemelt könyvet a helyére kell visszatenni. Tanulóknak az őrjegy használata kötelező.

A késedelmes tanulók felszólítása:

-          a határidő leteltével a könyvtáros felszólítása

-          az osztályfőnök figyelmezteti a késedelemre a tanulókat

-          igazgatói felszólítás a szülőknek

Csoportos használat

Az osztályok, a tanulócsoportok, a szakkörök részére a könyvtáros könyvtárhasználati órákat,  a szaktanárok könyvtárhasználatra épülő tanórákat tarthatnak. A foglalkozások megtartására előre egyeztetett időpontban kerülhet sor.

Tájékoztatás, információszolgáltatás

A könyvtáros információszolgáltatást nyújt a tanítás-tanulás folyamatában felmerült problémák megoldásához, valamint a könyvtári rendszerről és szolgáltatásairól.

Az információszolgáltatás alapja:

-          a könyvtár gyűjteménye

-          a Szikla adatbázis

-          más könyvtárak adatbázisa

A könyvtáros a szaktanárok kérésére esetenként irodalomkutatást, témafigyelést is végez.

Letétek elhelyezése, kezelése

Az iskolai könyvtár néhány szaktanteremben, napközis és alsós tanteremben, a tanári szobában letétet helyezett el. A megbízott nevelők az átvett dokumentumokért anyagi felelősséggel tartoznak.

Rendezvények

A könyvtár a folyamatos művelődést, ismeretszerzést, felzárkóztatást, tehetséggondozás, a szociális különbségek áthidalását és a szórakozást is biztosítja, alkalmas kultúrfoglalkozások és szabadidős programok, rendezvények megtartására is. A könyvtárban tartott rendezvények az iskola minden tanulója és dolgozója által látogathatók.

Számítógép-használat

A könyvtárban 4 asztali számítógép és 5 laptop áll az olvasók rendelkezésére. A gépek használatának szabályai:

-          a kutatómunka előnyt élvez a szórakozási célú használattal szemben

-          a számítógépeket előzetes bejelentkezés alapján lehet használni

-          a számítógépeknél egyszerre csak egy diák ülhet

-          a számítógépeket úgy kell használni, hogy az a csendes tanulást, kutatómunkát ne zavarja

2. A könyvtár nyitvatartási rendje

A könyvtár szolgáltatásai a nyitvatartási időben vehetők igénybe:

            hétfő                        900 – 1430

            kedd                        900 – 1430                      

            szerda                      900 – 1430                      

            csütörtök                  900 – 1430          

            péntek                    1000 – 1400

3. A könyvtári viselkedés szabályai

A könyvtár az elmélyült, csendes kutatómunka műhelye. Ez mindenkitől fegyelmezettséget, megfelelő magatartást követel:

-          az iskolai könyvtárban csak azok a tanulók tartózkodjanak, akik tanulni, kutatni, olvasni szeretnének

-          a könyvtárban folyó munkához feltétlenül szükséges a csend és a rend megtartása

-          a könyvtárba enni-innivalót behozni nem szabad

-          a tanulók kabátjukat és táskájukat nem hozhatják be a könyvtárba, azokat a könyvtár előtti folyosón kialakított tárolókban tudják elhelyezni

-          mobiltelefont csak kikapcsolva lehet behozni

-          az olvasóknak kötelessége vigyázni a könyvekre, folyóiratokra

-          mindenkinek kötelessége a könyvtár rendjének és tisztaságának megőrzése

A könyvtárban olvasók kizárólag a könyvtáros jelenlétében tartózkodhatnak.

A tanulók a házirend részeként megismerik a könyvtárhasználat szabályait, és ezzel ennek betartása rájuk nézve kötelezővé válik.


Nyomtatás