Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Mitől öko?

ÖKOISKOLA

Az ökoiskolák olyan iskolák, melyek, mindennapi tevékenységüket olyan módon végzik, hogy közben a lehető legnagyobb mértékig megpróbálják tiszteletben tartani az élővilág érdekeit, és megpróbálnak minél kisebb károsodást okozni az ökoszisztémának.

Mitől ökoiskola egy iskola?

Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák iskolafejlesztő munkájuk során azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik egy átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Az iskolai munkához több szálon kapcsolódik a helyi közösség. A helyi környezeti értékek és gondok részét képezik az iskola pedagógiai munkájának, a helyi pedagógiai programba beágyazottan.

Iskolánk először 2008-ban pályázott e cím elnyerésére.
2011 júniusában már második alkalommal nyerte el az Ökoiskola címet, 2008 szeptemberében az „Együtt környezetünkért" vándordíjat, 2011-ben pedig a különdíjat a Nyugat- Dunántúli Környezetvédelmi Központtól. 2008 őszén felvételt nyertünk a KOKOSZ- ba. A Zöld Béka pályázaton minden évben jelentős összeget kapunk környezeti nevelőmunkánkhoz. 2012-ben pályázatunk fődíjas volt.
2013 februárjában, iskolánk fennállásának 50. évfordulója alkalmából, kiváló környezeti nevelő munkánkért és kiemelkedő környezetvédelmi aktivitásunkért, a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központtól emléktáblát vehettünk át.
2014 áprilisában pályázatot nyújtottunk be az örökös ökoiskola cím elnyerésére.
Pályázatunk sikeres volt, így elnyertük e megtisztelő címet.