Szombathelyi Neumann János Általános Iskola

Beiratkozással kapcsolatos tájékoztató

Tájékoztatás a 2022/23. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

A 2022/23. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozással kapcsolatban az alábbi információk állnak rendelkezésünkre:

Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felületen 2022. április 6. 0:00-2022. április 22. 12:00 között van lehetőség a szülők által történő online jelentkezésre. A felületen előzetesen be tudják küldeni gyermekeik adatait a választott általános iskolába.

Kérjük, hogy a beiratkozás megkönnyítése és az ügyintézés gyorsítása érdekében használják a beiratkozás online felületét!

  • A beiratkozás folyamata során a személyes megjelenés kötelező a választott általános iskolában.

A személyes beiratkozás napjai:

2022. április 21-22. (csütörtök és péntek)

A személyes megjelenés alkalmával be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Az általános iskola köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. A 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet  22. § (7) bekezdése szerint az Nkt. 50. § (6) bekezdése alkalmazásában életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanuló a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében található ingatlant otthonául használja, és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a tanuló lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként az iskolai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ezt az intézmény a gyermek lakcímkártyája alapján ellenőrzi.  Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a tanuló a nyilvántartásban szereplő lakóhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, akkor az iskola igazgatója jogosult felszólítani az iskolába jelentkező tanuló szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

  • A személyes megjelenéssel kapcsolatos további tudnivalókat és a kitöltendő dokumentumokat 2022. április 11. után megtalálják honlapunkon.
  • A szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.
  • Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell a választott általános iskolába.

 

Amennyiben kérdése van a beiratkozással kapcsolatban, iskolánk telefonszámain (06 20/503-6336 és 06 94/313-399) 8.00-16.00 között tudunk segítséget nyújtani.

 

Szombathely, 2022. április 5.

                                                                                                          Schmidt Hajnalka

                                                                                                     intézményvezető-helyettes